Kategorier
Utbildning

Väldigt jobbigt att stöta på härskarteknik på jobbet

Att vara yngst på arbetsplatsen kan vara väldigt jobbigt. Vissa unga personer vantrivs på arbetet efter att ha blivit utsatta för exempelvis härskarteknik.

Det kan kännas jobbigt att vara yngst på en arbetsplats. Kanske känner man sig inte helt hemma i gruppen. Medan en del kollegor har barn och till och med barnbarn hemma har den yngsta på en arbetsplats kanske nyss tagit studenten. Glappet kan vara svårt att överbrygga mellan kollegor ur olika generationer och detta kan leda till en känsla av utanförskap för den yngre.

En del unga personer känner också att äldre kollegor tenderar att utöva härskarteknik mot dem. Det kan handla om att äldre kollegor nedvärderar den yngre genom att använda epitet som “lilla du” eller påtalar saker som “när jag var så ung som du” i konversationer. Härskarteknik kan också handla om att prata över huvudet på den yngre kollegan eller att helt undvika kollegan i samtal på arbetsplatsen.

Så sätter man tydligt stopp för härskarteknik

Det kan vara svårt att identifiera härskarteknik och att hitta en lösning på problemet. Den som blir utsatt för detta beteende kan känna sig osäker kring vad hen egentligen upplever och ha svårt att sätta ord på vad det är som pågår. Detta kan leda till att härskarteknikerna får fortsätta att utövas under lång tid vilket i sin tur kan skapa ett skadat självförtroende hos den som utsatts.

För att snabbt få slut på härskarteknikerna gäller det att våga höja rösten och säga ifrån. Detta är självklart lättare sagt än gjort, men vågar man som yngre kollega tala om att man inte finner sig i behandlingen är chansen stor att härskarteknikerna upphör. Kanske får den äldre kollegan sig en riktigt ordentlig tankeställare och inser att detta, mycket dåliga beteende, måste upphöra genast.